Vores sponsorer

5
4
8
13
12
11
3
6
2
7
1
9
10
4


Aktivitets hovedsponsor

Thy-Mors Energi - Thy Bueskyttelaugs hovedsponsor


Vi har indgået sponsoraftale med Thy-Mors Energi om bueskydnings aktivitets- og sikkerhedsudstyr, så vi kan tilbyde Thy Bueskyttelaugs nyetablerede ungdomshold nye spændende aktiviteter i vintersæsonen. Sponsoraftalen betyder, at vi i løbet af december 2017 kan tilbyde skydning efter bevægelige mål, gennemføre kongespillet med bue og pil ogskyde dødbold med bue og pil (Archery bunker tag). Desuden betyder sponnsoraftalen, at alle nye ungdomsmedlemmer får klub-t-shirt.


Bedre klædt på - tøjsponsorer


Alle har doneret mellem 1.000 og 4.000 kr. til laugets nye lækre tøj.


3D bane - skumdyrs-hovedsponsor

Thisted Bingocenter - en af Thy Bueskyttelaugs 3D sponsor


3D-dyresponsor: Thisted Bingocenter har doneret 10.000 kr. til indkøb af kronhjort og mindre dyr til vores nye 3D-bane i Tved Klitplantage i Nationalpark Thy.


3D bane - skumdyrs-sponsorer


Alle har doneret mellem 1.100 og 3.000 kr. til dyr til vores nye 3D-bane i Tved Klitplantage i Nationalpark Thy.


Trailere

Kappelvejs væeksted har doneret en trailer til at transportere skydeskiver og andet udstyr. Og Tingstrup murerforretning A/S har doneret en trailer til opbevaring af buer, pile og andet udstyr.


DGI og DIF foreningspulje

Lauget har talrige gange søgt og fået milder fra foreningspuljerne.