Bueskydning og alder


Hvornår er man moden nok til at starte med bueskydning?

Det afhænger helt af den enkeltes modenhed og temperament. Som tommelfingerregel er drenge gamle nok når de er ca. 10 år og piger når de er ca. 8 år.


Laugets trænere vil dog for alle interesserede vurdere, om de er modne nok til at begynde. Helt centralt i vurderingen af modenhed er, om skytten udviser tilstrækkelig respekt for at bueskydning potentielt kan være en farlig sport og om skytten er i stand til at modtage, forstå og rette sig efter en given instruktion.


Hvornår er man udviklingsmæssigt gammel nok til at starte med bueskydning?

I princippet er man aldrig for gammel til at starte med bueskydning. Men med alderen tager tingene blot længere tid at lære. Til gengæld kan man udviklingsmæssigt være for ung.


Bueskydning handler meget om at opøve motoriske færdigheder og på et kønsbestemt tidspunkt, fra en gang i teenageårene, om at oparbejde og vedligeholde fysisk styrke. Bueskydning handler i høj grad om at opøve og træne den muskulære hukommelse. For at kunne opøve den muskulære hukommelse til de mange med tiden ubevidst koordinerede bevægelser som afgivelse af et godt skud kræver, skal basale motoriske færdigheder være på plads. For piger er den tidligste alder ca. 8 år og for drenge ca. 10 år.


Har man drømme om at nå langt med sin bueskydning har alderen stor betydning for den indsats man vil skulle yde for at kunne komme i nærheden af at nå sine drømmes mål. Som tommelfingerregel regner Bueskydning Danmarks professionelle instruktører med, at hvis men starter som 8 til 10 årig skal man bruge 10.000 timer på at nå internationalt niveau, medens man som færdigudviklet voksen skal bruge 40.000 timer på at nå det samme.


Hvornår er Thy Bueskyttelaug klar?

I Thy Bueskyttelaug er det vores grundholdning, at bueskydning skal være sjovt, uanset den enkelte skyttes mål og ambitioner. Fra aldersgruppen 8 til 10 år og opefter, søger vi at tilrettelægge den ugentlige træning så alsidig, at der vil være elementer som tiltaler de fleste aldersgrupper. Vi er dog stadig et lille bueskyttelaug, der på hver enkelt træningsaften skal søge at imødegå de forskellige aldersgrupper forskellige forventninger og motivationer for træning, så nogle træningsaftener vil blive målrettet de lidt ældre aldersgrupper medens andre træningsaftener vil blive målrettet de lidt yngre aldersgrupper.


I arbejdet læner vi i Thy Bueskyttelaug os op ad Bueskydning Danmarks store udviklingsarbejde omkring aldersrelateret træning. Vores trænere har igennem det seneste år fulgt Bueskydning Danmarks kurser for aldersrelateret træning, som vi efter evne forsøger at implementere i den daglige træning i klubben.