Sikkerhed ved bueskydning


Thy Bueskyttelaug er underlagt de sikkerhedsforskrifter, som er beskrevet i Bueskydning Danmarks Lovkompleks for 2023 og de ændringer der må komme fremover.


Sikkerhed på skydebanen

Ethvert medlem samt skytter på prøve er forpligtet til at opretholde størst mulig sikkerhed på skydebanen, hvilket blandt andet indebærer:

  • Tøj skal være stramtsiddende eller forholdsvist stramtsiddende - ingen løse dele, der kan hænge fast under skudafvikling,
  • Fodtøj skal være lukkede - dvs. ingen sandaler,
  • Man går på skydebanen - ingen løb - selv ikke som begejstret skytte der netop har ramt plet!
  • Man skyder kun på skydelederens anvisning,
  • Man henter kun afskudte pile på skydelederens anvisning,
  • Man peger aldrig på andre med pil på buen - også selvom den ikke er spændt.
  • Ved udtrækning af afskudte pile, holder hver skytte personsafstand til den der trækker ud, så eventuelle øjenskader undgås.


Forsikring

En overordentlig stor del af medlemskontingentet går til fællesforsikring under Bueskydning Danmark. Forsikringen gælder for bueskydningsaktiviteter på alle godkendte baner. Som medlem af Bueskydning Danmark, er det en betingelse at Thy Bueskyttelaugs baner og procedurer opfylder Bueskydning Danmarks krav hertil. De af Thy Bueskyttelaug benyttede baner er således godkendt af Bueskydning Danmark.


Børneattester

Alle ledere og træner i Thy Bueskyttelaug har de lovbestemte børneattester efter gældende foreningsregler.