Bueskydnings discipliner


Skiveskydning

Ved skiveskydning skyder man typisk på en til flere faste afstande efter ”ansigt” med bestemte mål. I bueskydningens verden er et ansigt et stykke papir med typisk 10 stadig mindre farvede ringe. Yderste ring tæller 1 point og inderste ring 10 point.


Skiveskydning med pointtælling giver skytten en god mulighed for over tid at se om man forbedrer sin skydning. Skiveskydning efter ansigt, kan over vinterhalvårets mange mørke måneder i længden godt opleves som tiltagende kedeligt. I Thy Bueskyttelaug forøger vi at variere ved at erstatte ansigter med dyremotiver, som vi skyder efter på forskellige afstande. Andre muligheder for variation, kan være at skyde tættest på lille prik, skyde ”kryds og bolle” eller ”sænke slagskib”.


Der afholdes hvert år mange såvel udendørs som indendørs skiveskydnings arrangementer. Skiveskydning er meget brugt til konkurrenceformål og i udvalgte skiveskydningsrunder, som er godkendt af World Arcehry (WA) afholdes der årligt landsdelsmesterskaber og Danmarksmesterskaber.


Feltskydning

Ved feltskydning skyder man udendørs på varierende afstande på ansigter af varierende størrelse, mellem 20 og 80 cm. Der afholdes årligt enkelte feltskydningsrunder i Danmark.


3D skydning

Ved 3D skydning skyder man oftest udendørs men også indendørs på varierende ukendte afstande efter naturtro skumkopier af forskellige dyr. Der afskydes to pile mod hvert 3D skumdyr. Omkring de vitale organer har dyrene sædvanligvis i relief 3 ringe. Yderste ring er lungeringen og inderste er den lille centerring. Tæller man point, giver en træffer i den lille centerring naturligvis højest og giver 11 point. En træffer i den store centerring giver 10 point, en træffer i lungeringen giver 8 point, og en træffer på resten af dyret (bortset fra horn, hove og klove) giver 5 point. Man behøver slet ikke tælle point for at have det rigtigt sjovt med 3D skydning. Det opleves ofte langt sjovere bare at konstatere, hvilken skytte, der fik det bedste skud på det enkelte 3D skumdyr.

Ved udendørs skydning er der mange ekstra udfordringer. Terrænet hælder så man nogle gange skal skyde opad andre gange nedad, hvilket sætter skyttens balance på prøve (og hvis terrænet ikke er tilstrækkeligt udfordrende, sættes der ofte for at øge udfordringen og alsidigheden ved skydningen, skydeplatforme op). Mange træer tæt på eller løvhæng kan gøre det besværligt at bedømme afstanden til 3D dyret, ligesom solens spil i trækronerne med lys og skygge ganske kan forvirre skyttens sanser.


Udendørs 3D skydning kombinerer ”at være i naturen” med bueskydning. I tillæg kommer, at de varierende ukendte afstande og de forskellige størrelser på 3D dyrene rammer noget centralt i instinktivskydnings væsen. Ved 3D skydning indgår skytten i en skyttegruppe på typisk 3 til 5 personer, så der er rigtig god lejlighed til under skydningen at lære gruppens medlemmer at kende. Der afholdes hvert år mange udendørs og enkelte indendørs 3D skydningsarrangementer. 3D skydning er meget brugt til konkurrenceformål og der afholdes årligt Danmarksmesterskaber.


Roving

Roving var oprindeligt bueskytters krigstræning der skulle simulere forsvar mod hære eller angreb på borge og foregår i naturen. Skydedistancerne er derfor traditionelt meget lange. En særlig form for roving er simulerede angreb på en høj borgmur, hvor man skyder højt op i luften og pilen lander ganske tæt på skytten.


Stumpskydning

Stumpskydning er bueskytters jagttræning. Målene er alt hvad man kan finde i naturen – en tue, en træstub, en knækket gren, en svamp – kun fantasien sætter grænserne. Det er en god ide at bruge pil med enten rollespilshoved eller jodopoint for undgå at pilen forsvinder i det ofte høje græs eller den genstridige lyng. Der afholdes ikke konkurrencer i stumpskydning, men har du en kær nabo der vil lægge skov eller mark til, er det en fantastisk måde at træne instinktiv skydning.


Hurtigskydning

Ved hurtigskydning handler det om på et bestemt antal minutter at kunne afskyde flest pile mod et mål, der ikke er særligt langt væk. Tæller man point kan en afskudt pil tælle 1 point, en træffer i målet 2 point, og en træffer i målets centerring f.eks. 3 point. Der afholdes i Danmark årligt flere konkurrencer i hurtigskydning.


Combat Archery

Combat Archery er en holdsport, hvor to hold med hver 4 mand på banen (plus evt. indskiftere) med rollespilspile skyder på hinanden. Der er 3 spiltyper:

  • Last Team Standing: Her gælder det om at ramme alle fra modstanderholdet, så holdet til sidst ikke har flere spillere på banen.
  • Conquer the Base: Her skal hvert hold forsøge at placere flag i modstanderholdets base. Der spillles med 3 flag, så når et hold har placeret 2 flag i modstanderholdets base, er spilllet vundet.
  • VIP: Her gælder det om at opnå flere point end modstanderholdet. Det givet et point at ramme en spiller på modstanderholdet. VIP'en må som holdets eneste spiller være på både egen og modstanderholdets banehalvdel. Efter et minuts spil kan VIPén afslutte spillet ved at løbe ind og stå i modstanderholdes base. Lykkedes det får holdet 2 point.