Hvor dyrt er bueudstyr


Er man god til at arbejde med træ og læder, har en vis tålmodighed og ser en udfordring i at bruge en masse tid på at fremstille sit eget udstyr, kan komplet langbue med pile og det hele laves for næsten ingen penge. Herunder er der søgt at give svar på, hvad det vil koste at købe alt udstyr.


Der er for hver buetype givet tre niveauer.

 • Basisniveauet afspejler hvad det vil koste at anskaffet et komplet sæt fornuftigt begyndergrej, der er af en kvalitet så man kan sælge det videre, den dag man vokser fra det.
 • Mellemniveauet afspejler hvad det kan koste at anskaffe udstyr til f.eks. konkurrencebrug for den mere rutinerede skytte.
 • Det høje niveau hvor niveauet for anskaffelser ligger, hvis man både er meget rutineret skytte og vil have udstyr der matcher konkurrenternes ved de store nationale mesterskaber.


For alle niveauer gælder at priserne afsejler bedste værdi for pengene. Dvs. at f.eks. en marginalt bedre bue til dobbelt pris er fravalgt til fordel til marginalt dårligere bue til den halve pris.


Det er nok især ved anskaffelse af komplet basisudstyr, at man oplever bueskydning en stor udskrivning ved bueskydning. De fleste der bliver ved med at skyde, vil langsomt opgradere dele af udstyret lidt efter lidt, hvor ”kun” selve springet til bedre bue opleves som en stor investering.


I hver priskategori er udstyret delt op i ”nødvendigt”, ”godt at have” og ”luksus”.


Langbue

 • Nødvendigt grej er: Bue, 6 pile, strengvoks, skydehandske, armbeskytter og for piger brystværn. I mellem og højt niveau desuden spændesnor.
 • Godt at have omfatter hertil: 4 ekstra pile, pilekogger, pileudtrækker og i basisniveau desuden spændesnor. I mellem og højt niveau desuden buetaske, strenglineal og buestativ.
 • Luksus omfatter hertil: I basisniveau en buetaske. Ved mellem og højt niveau buehandske og pilekasse

Langbue udstyr koster ca.

Basis-niveau

Mellem-niveau

Højt niveau

Buens pris alene

500

2.650

5.850

Nødvendigt udstyr

1.350

3.750

7.200

Nødvendigt udstyr + godt at have

1.900

4.900

8.900

Nødvendigt udstyr + godt at have + luksus

2.250

5.150

9.200


Barbue – rytterbue

Bemærk her at skillelinjerne mellem basis-, mellem- og højt niveau ikke afspejler stigende materielkrav for kunne gøre sig gældende i konkurrencer, men alene ønsket om at komme stedse nærmere det at skyde med så original kopi af rytterbue som muligt.

 • Nødvendigt grej er: Bue (i basisniveau aluminiums bue til rollespil, i mellemniveau kompositbue i traditionelle materialer limet med moderne lim eller high-end aluminium/fiber bue med træ i enderne og i højt nivau håndoplagt bue i traditionelle materialer, limet med senelim), 6 pile, strengvoks, skydehandske, buehandske, armbeskytter og for piger brystværn.
 • Godt at have omfatter hertil: 4 ekstra pile, pilekogger og pileudtrækker. I mellem og højt niveau desuden strenglineal, buestativ og buetaske.
 • Luksus omfatter hertil: I basisniveau 4 rollespilspile og i mellem og højt niveau pilekasse.

Rytterbue udstyr koster ca.

Basis-niveau

Mellem-niveau

Højt niveau

Buens pris alene

500

2.650

5.850

Nødvendigt udstyr

1.350

3.750

7.200

Nødvendigt udstyr + godt at have

1.900

4.900

8.900

Nødvendigt udstyr + godt at have + luksus

2.250

5.150

9.200


Barbue – moderne

 • Nødvendigt grej er: Bue-håndsektion, 2 bueben, pilehylde, 6 pile, strengvoks, fingerlap, armbeskytter, buetaske og for piger brystværn. I mellem og højt niveau desuden spændesnor.
 • Godt at have omfatter hertil: 4 ekstra pile, pilekogger, pileudtrækker og i basisniveau desuden spændesnor. I mellem og højt niveau desuden strenglineal og buestativ.
 • Luksus ikke inkluderet da pileafdeling er indbygget i buetaske.

Moderne barbue udstyr koster ca.

Basis-niveau

Mellem-niveau

Højt niveau

Buens pris alene

1.250

2.600

6.000

Nødvendigt udstyr

2.150

4.050

7.800

Nødvendigt udstyr + godt at have

2.600

4.700

8.550


Recurvebue

Flere recurve bueskytter i Danmark gør sig stærkt gældende internationalt. Da disse skytter naturligvis også deltager i de store danske stævner, vil man her møde udstyr brugt ved olympiader og store internationale turneringer og mesterskaber. Priserne for dette udstyr lige ofte på det dobbelte eller mere af det angivne høje niveau.

 • Nødvendigt grej er: Bue-håndsektion, 2 bueben, pilehylde, sigte, stabilisatorer, strengvoks, 6 pile, fingerlap, armbeskytter, buetaske, og for piger brystværn. I mellem og højt niveau desuden spændesnor og fingerslynge.
 • Godt at have omfatter hertil: 4 ekstra pile, strenglineal, buestativ, pilekogger, pileudtrækker og i basisniveau spændesnor og fingerslunge.
 • Luksus ikke inkluderet da pileafdeling er indbygget i buetaske.

Recurvebue udstyr koster ca.

Basis-niveau

Mellem-niveau

Højt niveau

Buens pris alene

2.250

4.100

13.700

Nødvendigt udstyr

3.200

5.650

16.000

Nødvendigt udstyr + godt at have

3.850

6.260

16.750


Compoundbue

Flere compound bueskytter i Danmark gør sig stærkt gældende internationalt. Da disse skytter naturligvis også deltager i de store danske stævner, vil man her møde udstyr brugt store internationale turneringer og mesterskaber. Da der kan monteres alt muligt særdeles avanceret teknisk udstyr på en compoundbue, kan priserne for dette udstyr ligge langt over det angivne høje niveau.

 • Nødvendigt grej er: Bue, pilehylde, sigte, stabilisator, release, 6 pile, strengsmørelse, armbeskytter, buetaske og for piger brystværn.
 • Godt at have omfatter hertil: 4 ekstra pile, buestativ, pilekogger og pileudtrækker.
 • Luksus omfatter hertil: I basis- og mellemnivau trægreb (da de ”billigere” buer ofte laves med meget tynde greb) og i højt niveau sigtelys. Pileafdeling er normalt indbygget i buetaske.

Compoundbue udstyr koster ca.

Basis-niveau

Mellem-niveau

Højt niveau

Buens pris alene

3.600

5.400

11.200

Nødvendigt udstyr

5.250

7.300

13.775

Nødvendigt udstyr + godt at have

5.600

7.775

14.175

Nødvendigt udstyr + godt at have + luksus

5.850

8.000

14.400


Driftsomkostninger

Til ovenstående priser kommer det årlige forbrug af pile. Korrekt affyret og hvis pilene altid rammer målet og ingen andre pile, regner man med at en træpil holder til ca. 2.500 skud før den begynder at blive blød medens en kulfiberpil bør kunne holde til op mod 10.000 skud. Hvor stort et normalt årligt forbrug af pile er, er helt individuelt. Det afhænger helt af hvor godt man rammer og ikke mindst rammer ved siden af. Det afhænger af hvor ofte man tager turen forbi en udendørs 3D bane og skyder pil(e) ind i brombærkrattet, hvor man aldrig finder dem igen eller ned i jorden, hvor de ofte får en del slidskader. Og det afhænger af, at man ikke skyder for mange ”Robin Hooder”. Men regn løseligt med, at der går 10 pile på et år.

 • Træpile er dyreste, så lang- og rytterbueskytter må regne med en årlig udskrivning på mellem 550 og 1.300 kr. afhængigt af pilenes kvalitet.
 • For de billigere kulfiberpile, må moderne barbue-, recurve- og compoundskytter regne med en årlig udskrivning på mellem 380 og 750 kr.


Hertil kommer så kontingentet til Thy Bueskyttelaug og deltagerafgift ved diverse stævner. Jo ivrigere deltager man er, des mere løber det op i, og des flere gode oplevelser får man sikkert som bueskytte.