Afstemning af forventninger


Vi har alle måske ubevidste forventninger til hinanden. Det går meget lettere, når vi prøver at sætte ord på hvad vi forventer os af hinanden. Her beskriver vi, hvad vi forventer af medlemmer og forældre, og hvad medlemmer kan forvente af lauget.


Vores forventninger

Til alle

Inden vi kan starte på en aftens skydning skal skydeskiver opstilles og sikkerhedsnet ophænges og efter endt skydning skal det hele samles sammen igen. Vi forventer at alle der møder, nye som gamle, skytter som forældre giver en hånd med.


Til forældre

Det skal ikke nødvendigvis være let at være medfølgende forældre. I Thy Bueskyttelaug forventer vi at du som medfølgende forældre respekterer at klubbens trænere er uddannet til at varetage dit barns træning. Uanset om det en given aften går dit barn godt eller skidt beder vi om, at du som forældre respekterer vores træneres faglige kunnen, og dermed ikke blander dig i trænerens afgørelser eller instruktioner. Til gengæld forventer vi, at du understøttende aktivt deltager i indkaldte forventningsafstemninger om dit barns mål med bueskydningen. Og vi forventer at du understøtter trænerne, hvis og når de opfordrer dit barn til at gennemføre specifik træning (typisk fysisk af specifikke muskelgrupper) imellem træningsaftnerne. Det vil ofte dreje sig om 5 – 10 minutters træning pr dag. Det er vores bedste ønske om forældre og trænere kan opnå fælles forståelse for dit barns træning, således at der opnås kontinuitet og ”ro på” under træningen. Har du som forældre svært ved at sidde stille, vil vi faktisk gerne at du selv griber bue og pil, og indgår i fælles træning med dit/dine børn.


Til dig som medlem

Vi ved at teenageårene er svære, at du nogle gange blot ønsker at krybe ind i din egen verden for nogle minutter eller halve til hele timer. Vi ved at ønsket kan opstå med kort varsel. Men alligevel: Giv dog det dumme fællesskab en chance, vær aktiv når der stilles op og ryddes ned. Og tag dig så de nødvendige pauser under selve bueskydningen. Mød til tiden. Bliv til det er slut, men tage dig dine nødvendige pauser undervejs. Meld klart ud til dine medskytter og træner: Jeg har lige brug for en pause.


Hvad kan du forvente af lauget?

Du kan som medlem og forælder forvente at vi ved hver eneste træning stiller med engagerede og uddannede trænere, der vil skytternes samvær, glæde og udvikling. Vores trænere ved, at der er stor forskel på hvad den enkelte skytte kommer for. Vores trænere kan understøtte både dem der kommer for det sociale samvær, dem der kommer for personlig udvikling, dem der kommer for fordybelse og dem der kommer for at blive så gode til bueskydning, at de kan stille op til fx et danmarksmesterskab. Uanset hvad du kommer for, er vores motto, at det er sjovt at skyde med bue – uanset niveau og ambitionsniveau – og det søger vores trænere at efterleve ved hver eneste træning.

 

Er dit ambitionsniveau til deltagelse i stævner, kan du som barn/ung og forælder forvente, at en af vores trænere følger med, så skytten ikke får oplevelsen af at stå alene på skydelinjen og altid har en at rådføre sig med.

 

Du kan også forvente at møde en masse nørder, der gerne bruger mange frivillige timer på at sætte det rette udstyr sammen, at fintrimme buer, at bygge buer og at bygge pile – ofte masser af pile. Vores trænere sætter en ære i at hjælpe hver ny skytte med første indkøb af egen bue, så hver eneste skytte får dén bue, der passer bedst til både niveau, ambitionsniveau og pengepung. Spørg endelig nogle af vores nørder til råds om pile – du åbner for en skattekiste af viden – og måske får du tilbudt at en af nørderne bygger pile, der passer netop til dig.