Priser for bueskydning


Kontingent - satser 2024

 • Seniorer (18 år og ældre) valgfrit: 325 kr. pr. kvartal; 650 kr. pr. halvår; eller 1.300 kr. pr. år.
 • Juniorer valgfrit: 200 kr. pr. kvartal, 400 kr. pr. halvår; eller 800 kr. pr år.


Gæstemedlemsskab

Hvis du er ordinært medlem af anden klub under Bueskydning Danmark, kan du blive gæstemedlem af Thy Bueskyttelaug. Som gæstemedlem har du i vores laug samme muligheder og demokratiske rettigheder som vores ordinære medlemmer. Eneste forskel er, at du kun kan deltage i aktiviteter under Bueskydning Danmark for den klub, hvor du er ordinært medlem. Taksterne er:

 • Seniorer (18 år og ældre) valgfrit: 210 kr. pr. kvartal; 420 kr. pr. halvår; eller 840 kr. pr. år.
 • Juniorer valgfrit: 115 kr. pr. kvartal, 230 kr. pr. halvår; eller 460 kr. pr år.


Betalinger

Reg. nr 7500, konto nr. 0001531500. Husk at anføre navn og art (f.eks. bueskole - medl - gæstmedl - erstat pil) samt periode for betalingen. Samlet meddelelse kan se således ud: ("LarsChr medl 2024 1.kvart").


Kontingent - terminer

 • Senest 7. januar, 7. april, 7. juli og 7. oktober for igangværende kvartal.
 • Senest ved udgangen af det løbende kvartal kan nye medlemmer første gang betale kvartalskontingent.


Det får du for kontingentet

 • Mulighed for at deltage i Thy Bueskyttelaugs ugentlige træning og klubture.
 • Mulighed for at deltage på de mange bueskydningsarrangementer og stævner, arrangeret af klubber under Bueskydning Danmark. Der er stort set et arrangement hver weekend.
 • Mulighed for at deltage på de mange udenlandske stævner arrangeret under World Archery,
 • Mulighed for at deltage på udenlandske åbne stævner arrangeret under International Field Archery Association.


Bueskole kursus

Koster for juniorer (til 18 år) 200 kr. og for seniorer (fra 18 år) 325 kr. Der er i gebyret for deltagelse på bueskole-introkurset et kvartals medlemsskab.


Lån af Thy Bueskyttelaugs udstyr

I det første år af dit medlemskab kan du gratis benytte klubbens buer, pile, armbeskyttere og fingerlapper. Vi anbefaler at du prøver klubbens udstyr og finder ud af hvad der passer dig, inden du investerer i eget grej.


Efter et års medlemsskab, kan du leje bue, pile, armbeskytter og skydelapper for 100 kr. om måneden.


Erstatning af bortskudte pile

 • Når du låner eller lejer laugets udstyr bestemmer træneren eller skydelederen på hvilken afstand du uden erstatningsrisiko kan skyde pilene.
 • Ønsker du at skyde på længere afstand end træneren vurderer er træfsikkert for dig, og en pil bliver skudt væk, betales pr. pil erstatning til lauget: 50 kr. for normale carbonpile, 100 kr. for normale træpile, 70 kr for flu-flu pile med træskafter, 120 kr. for flu-flu pile med carbonskafter, og 90 kr. for Combat Archery pile. Skydes pil i stykker betales ikke erstating.
 • Ønsker du at låne laugets udstyr til 3D skydning eller Combat Archery, gælder erstatningsreglerne uanset afstand.
 • Skydning ved snedække med klubbens flu-flu pile: Ønsker du at skyde på længere afstand end træneren eller skydelederen vurderer er træfsikkert fo dig, og en pil blive skudt væk, skal du betale erstatning, som angivet ovenfor.
 • Skydning ved snedække alle øvrige pile: Skal erstattes, hvis de bliver skudt væk, uanset afstand.