Det personlige bueudstyr


For at få en god oplevelse af bueskydning, skal buen uanset type passe til skyttens højde, trækstyrke og temperament. Og pilene skal passe til både bue og skytte. Faktisk er gode pile vigtigere for en god oplevelse med bueskydning end en god bue. Man skyder bedre med en halvdårlig bue og gode pile en med en god bue og halvdårlige pile. Vi har i Thy Bueskyttelaug en del buer og mange flere pile, som man kan låne gratis. Men de vil aldrig passe fuldstændigt til den enkelte skytte. Når nye skytter har fået lysten til at fortsætte med sporten og fundet en bue man synes godt om og i tillæg har fået trænet sine muskler op til en jævn trækstyrke, anbefaler vi, at man anskaffer eget personligt udstyr.


Hvor omfattende det personlige udstyr skal være afhænger meget af om man ”kun” vil skyde til vores træning, hvor hjælp er lige i nærheden, eller om man vil ud at prøve kræfter med 3D baner eller stævner. Herunder er udstyret søgt delt i nødvendigt udstyr, godt at have og luksus


Nødvendigt bueudstyr

Bue

Valg af den for dig rigtige buetype er helt centralt for at komme godt videre. I Thy Bueskyttelaug kan du prøve at skyde med langbue og barbue. Har du lyst at prøve recurve- eller compoundbue, kan vi hjælpe dig med at arrangere besøg i en af vores naboklubber, som skyder med disse buetyper.


Buetilbehør

Pilehylde, sigte, stabilisator

Er du til recurve- eller compoundbue, vil du opleve, at disse buer med undtagelse af enkelte intropakker, sælges uden tilbehør. Og den meget gode grund hertil er, at udvalget er enormt både i mængder, kvalitet og prisklasser. Det handler om at finde den kombination af buetilbehør som du både vil blive tilfreds med og har råd til at betale.


Strengvoks / strengsmørelse

Koster ikke ret meget, så gør dig selv den tjeneste at købe det med buen, da strengen uanset buetype langsomt slides og jævnligt kræver voks eller smørelse for at holde i længden. Når du er til træningsaften, sker det så mange ting, at det er let at glemme ”lige at låne”.


Pile

Er en helt central del af det personlige udstyr. De skal passe til både dig og din bue. Det gode ved at købe egene pile, gerne 10 stykker er, at du så har 10 så godt som ens pile at skyde med hver gang. Det øger både din træfsikkerhed og glæde ved at skyde. Ved udendørsskydning skyder man ofte i sæt af 6 pile, så skulle et par pile med tiden gå i stykker, er det godt at have nogle ekstra så godt som identiske pile at erstatte med.


Skydehandske / fingerlap / release

Enkelte kan godt trække strengen mange gange i træk på en langbue uden at få ondt i fingrene. Men de fleste vil opleve at der skal ”noget” mellem strengen og fingrene. Dette noget kan være en skydehandske eller en fingerlap. Det er stærkt individuelt hvad der passer den enkelte skytte. Ved brug af fingerlap og især skydehandske sker det i løbet af nogle måneders brug, at dens læder tilpasser sig både din hånd og buestrengen. Det bliver din helt personlige kontakt til buestrengen. Ved skydning med barbue og recurvebue, der ofte har tyndere strenge end langbuen, er skydehandske, fingerlap eller skydeplaster nødvendigt.


På en compoundbue er strengvinklen så lille, at strengen ikke kan holdes med fingrene. Her skal du bruge en release, som via en trykknap udløser strengen. Er du endnu ikke udvokset er det meget vigtigt at anskaffe en finger-release, da en håndleds-release kan medføre varige skader i hånd og håndled. Kun fuldt udvoksede skytter bør benytte håndleds-release.


Armbeskytter

Hvis du kommer til at slippe strengen lidt skævt, eller ikke holder buearmen helt korrekt, kan det ske, at strengen efter den er sluppet, slår et smuttag hen over din underarm. Det giver et ordentligt rødt mærke og i værste fald en hudafskrabning. Det er derfor standardudstyr at have sin egen armbeskytter, som sættes om buearmen.


Buehandske

Har du valg en traditionel langbue eller rytterbue uden pilehylde, bruger du pegefingeren som anlæg for pilen. Ved disse buetyper benyttes sædvanligvis træpile. Og træpile kan få små tryk eller strækskader, som man først opdager når pilen splintres lige efter at strengen er sluppet. Det sker heldigvis uhyre sjældent, men sker det, vil en pilesplint der farer fremad med et sted mellem 150 og 250 km/t kunne invalidere din buehånd. Det er derfor en helt nødvendig sikkerhedsforanstaltning at bruge en god buehandske. En buehandske kan også bruges sammen med langbue med pilehylde, hvor den vil absorbere noget af det restchok som nogle langbuer giver efter at pilen har sluppet strengen.


Brystværn

(eller brystplade - to ord for den samme beklædningsdel). På et tidspunkt får piger bryster, og da bueskydning foregår i ret oprejst stilling, kan det ene bryst komme i vejen for buestrengen og besværliggøre skydningen. Til stævner bruger næsten alle piger og kvinder brystværn (ordet lyder næsten som en fæstning, men er blot et stykke glat stof der spændes foran det ene bryst), og det bør være en del af det elementære personlige udstyr.


Fingerslynge

Har du valgt at anskaffe en recurvebue eller lidt dyrere compoundbue vil du, når strengen er trukket, ikke skulle holde om buen, men i stedet holde bue og streng udspændt mellem buehåndens pegefinger og tommeltot og fingrene på strenghånden. Balancen i disse buer kan indstilles så præcist, at de ikke bevæger sig under afgivelse af skud. Til gengæld vil strengens restenergi få buen til at bevæge sig væk fra dig, når pilen har sluppet strengen. For ikke at tabe bue, benyttes fingerslynge som spændes om buehåndens pegefinger og tommeltot udenom buen.


Buetaske eller -kasse

Har du valgt at anskaffe en moderne barbue, en recurve- eller compoundbue, er en buetaske helt nødvendig til transport og opbevaring af buen. Ved den moderne barbue fordi den består af tre dele, håndsektion og de to bueben, som ikke må tage skade ved at blive knubbet op og ned af hinanden. Ved recurvebuen fordi den består af endnu flere dele, som når buen er skildt ad skal holdes hver for sig. Ved compoundbuen fordi det er en meget teknisk bue med mange fintfølende hjul og tekniske hjælpemidler, som hverken tåler stød eller snavs. Har du valgt at anskaffe en langbue eller rytterbue er behovet ikke helt så stort, men det gør ingen skade at passe godt på en dyr bue. Indbygget i de fleste buetasker eller -kasser til moderne barbuer, recurve- og compoundbuer er pileafdeling.


Buestativ

Har du valgt at anskaffe en compoundbue, vil du hurtigt opdage, at den ikke mellem skudafgivelse, kan placeres i laugets standardbuestativer. At ligge den på gulvet er udelukket, grundet den fine mekanik, så et buestativ er nødvendigt.


Godt at have

Spændesnor

Langbuer af fladbuetypen, moderne barbuer og recurvebuer har temmelig vridningsstabile ben. Forsøg på at spænde strengen på og af (op- og afstrenge) buerne ved at bøje buerne bag låret vil sandsynligvis gøre buebenene skæve. Den mest skånsomme måde at spænde strengen på og af buen er ved brug af spændesnor. Så længe du kun skyder ved laugets træningsaftener, kan du låne spændesnor i lauget, men vil du ud på egen hånd, er snoren god at have.


Pileudtrækker

Afskudte pile har en forunderlig tendens til ind imellem at sidde uhjælpeligt fast i skydemåtten eller 3D skumdyret. I lauget er der altid en der har en pileudtrækker ved hånden, men skal du en dag ud på egen hånd, er den god at have med.


Strenglineal

(eller strengvinkel – to ord for det samme instrument). For langbue-, barbue- og recurveskytter, er en strenglineal det absolut vigtigste værktøj til at vurdere, om buen er spændt rigtigt op. Med strenglinealen måles både streng- og nockhøjde. Selv om man én gang under kyndig vejledning har fået indskudt sin bue, altså fundet buens rigtige streng- og nockhøjde, vil gentagne op- og afstrengninger og mange skuds belastninger af nockpunktet, med tiden flytte begge punkter. I tillæg vil en ny streng bruge mange skydeaftener på at blive helt strakt, og træ- og rytterbuer vil ændre lidt form efter fugtighed og temperatur, så også her ændres især strenghøjden. Det er derfor en god vane regelmæssigt at kontrollere buens streng- og nockhøjde. I lauget er der altid en der har en strenglineal ved hånde, men skal du ud på egen hånd.


Pilekogger

I lauget har vi langs hele skydelinjen pilestativer stående, hvor ikke afskudte pile kan placeres. Og når vi skyder sæt af 6 pile, kan du sagtens hente de 6 pile og bære dem i hånden. Men vil du en dag med på en 3D skydning hvor vi i løbet af en halv til det mest af en dag vandrer fra mål til mål, bliver det i længden lidt træls at bære både pile og bue i hånden. I tillæg kan man i et ordentligt pilekoggers lommer gemme både strengvoks / strengsmørelse, fingerslynge, skydehandske / fingerlap / release, pileudtrækker og strenglineal m.m., så det hele er lige ved hånden og pakket et sted.


Buestativ

Med undtagelse af compoundbuer, kan alle buetyper mellem skudafgivelse, placeres i laugets standardbuestativer. Men vil du en dag deltage i et stævne, er der ingen stativer. Derfor, godt at have på et tidspunkt.


Buetaske

Har du valgt at anskaffe en langbue eller rytterbue er behovet for en buetaske ikke helt så stort som ved de mere tekniske buer, men det gør ingen skade at passe godt på en dyr bue.


Luksus

Rollespilspile

Har du valgt typisk en rytterbue på maksimum 24 punds træk, må den bruges til rollespil. Og til rollespil, skal der bruges rollespilspile med rundt eller fladt hoved. Det sker om end meget sjældent, at vi i lauget laver noget bueskydningssjov med rollespilspile. Til gengæld kan du have masser af sjov med dem andre steder.


Pilekasse

Som skrevet indledningsvis er gode pile vigtigere end en god bue. Så det gælder om at passe godt på sine pile. Er man langbue- eller rytterbueskytte kan man ikke lige opbevare dem i buetasken eller -kassen. Under transport til og fra bueskydning, kan man opbevare dem i et paprør eller i sit pilekogger. Har man mange værdifulde pile (hvad enten det måles i indkøbspris eller den tid det tog at lave dem), og tager man en rundt, er det en god luksus at vide sine pile godt beskytte under transport når de ligger enkeltvis i en pilekasse.