Bestyrelse, skydeledere og trænere

Bestyrelse:

Formand: Lars Christian Adrados         formand@thybueskyttelaug.dk           tel: 2248 2664

Kasserer: Morten Krogager-Nielsen     kasserer@thybueskyttelaug.dk            tel: 2228 2468

Næstformand: Simon Strømgaard        naestformand@thybueskyttelaug.dk    tel: 2153 0272

Sekretær: Anette Bach                          sekretaer@thybueskyttelaug.dk           tel: 6139 4501

Sikkerhedsansvarlig: Klaus Kragh       kraghklaus@gmail.com                       tel: 6091 0289


Skydeledere:

  1. Klaus Kragh
  2. Morten Krogager-Nielsen
  3. Cayden Stosiek
  4. Simon Strømgaard
  5. Lars Christian Adrados


Trænere:

Cheftræner: Lars Christian Adrados                   formand@thybueskyttelaug.dk          tel: 2248 2664

Grundtræner ungdom: Martin B. Sørensen        martin@bakmannsorensen.dk            tel: 4019 9572

Pigetræner: Kirstine Krogager-Nielsen              k.krogager.nielsen@gmail.com          tel: 6146 6560

Engelsk langbuetræner: Felix Stosiek                felix44aarup@gmail.com                   tel: 2013 2122

Combat Archery træner: Cayden Stosiek           cvyuukiouji@gmail.com                    tel: 2021 2925

Hjælpetræner ungdom: Mike Petersen               mikewipe@gmail.com                        tel: 2530 6662

Hjælpetræner: Klaus Kragh                                kraghklaus@gmail.com                      tel: 6091 0289

Hjælpetræner: Lars Petersen                               rodemaler74@gmail.com                   tel: 2099 7721

Hjælpetræner: Morten Krogager-Nielsen           kasserer@thybueskyttelaug.dk           tel: 2228 2468

Hjælpetræner: Simon Strømgaard                      naestformand@thybueskyttelaug.dk   tel: 2153 0272