Betalinger

Reg. nr 7500, konto nr. 0001531500. Husk at anføre navn og art (f.eks. intro - medl. - erstat pil) samt årstal for medlemsbetaling. Samlet meddelelse kan se således ud: ("LarsChr medl 2022").


Bueskole kursus

Koster for juniorer (til 18 år) 200 kr. og for seniorer (fra 18 år) 325 kr. Der er i gebyret for deltagelse på bueskole-introkurset et kvartals medlemsskab.


Kontingent - satser 2023

 • Seniorer (18 år og ældre) valgfrit: 325 kr. pr. kvartal; 650 kr. pr. halvår; eller 1.300 kr. pr. år.
 • Juniorer valgfrit: 200 kr. pr. kvartal, 400 kr. pr. halvår; eller 800 kr. pr år.


Kontingent - terminer

 • Senest 5. januar, 5. april, 5. juli og 5. oktober for igangværende kvartal.
 • Senest ved udgangen af det løbende kvartal kan nye medlemmer første gang betale kvartalskontingent.


Det får du for kontingentet

 • Mulighed for at deltage i Thy Bueskyttelaugs ugentlige træning og klubture.
 • Mulighed for at deltage på de mange bueskydningsarrangementer og stævner, arrangeret af klubber under Bueskydning Danmark. Der er stort set et arrangement hver weekend.
 • Mulighed for at deltage på de mange udenlandske stævner arrangeret under World Archery,
 • Mulighed for at deltage på udenlandske åbne stævner arrangeret under International Field Archery Association,
 • Online abonnement på Bueskydning Danmarks blad "Bueskydning.


Lån af Thy Bueskyttelaugs udstyr

I det første halve år af dit medlemskab kan du gratis benytte klubbens buer, pile, armbeskyttere og fingerlapper. Vi anbefaler at du prøver klubbens udstyr og finder ud af hvad der passer dig, inden du evt. selv investerer i eget grej.


Efter halvt års medlemsskab, kan du leje bue, pile, armbeskytter og skydelapper for 100 kr. om måneden.


Erstatning af bortskudte pile

 • Når du låner eller lejer laugets udstyr bestemmer træneren eller skydelederen på hvilken afstand du uden erstatningsrisiko kan skyde pilene.
 • Ønsker du at skyde på længere afstand end træneren vurderer er træfsikkert for dig, og en pil bliver skudt væk, betales pr. pil erstatning til lauget: 50 kr. for normale carbonpile, 100 kr. for normale træpile, 70 kr for flu-flu pile med træskafter, 120 kr. for flu-flu pile med carbonskafter, og 90 kr. for Combat Archery pile. Skydes pil i stykker betales ikke erstating.
 • Ønsker du at låne laugets udstyr til 3D skydning eller Combat Archery, gælder erstatningsreglerne uanset afstand.
 • Skydning ved snedække med klubbens flu-flu pile: Ønsker du at skyde på længere afstand end træneren eller skydelederen vurderer er træfsikkert fo dig, og en pil blive skudt væk, skal du betale erstatning, som angivet ovenfor.
 • Skydning ved snedække alle øvrige pile: Skal erstattes, hvis de bliver skudt væk, uanset afstand.